Jeg er på retræte i foråret 2020 og vender tilbage i juni, hvor jeg igen har åbent for nye opgaver og forløb. Send en mail og jeg vender tilbage efter 15. juni.

Professionel sparring og støtte til professionelle

Jeg har som psykolog en særlig interesse og glæde ved med min teologiske baggrund også at kunne inddrage eksistentielle og værdibaserede aspekter som afgørende og væsentlige i den psykologiske samtale og supervision. Dels som de ressourcer, de er, og dels som de kriser og vanskeligheder, de også kan udgøre, når man er et passioneret menneske med disse emner som en del af det professionelle arbejdsfelt og grundlag.

Supervision

I den professionelle hjælper- eller myndighedsrolle er der altid en risiko for enten overinvolvering eller undgåelse. Vores menneskelige hjerne er programmeret til at beskytte os mod fare og ubehag, og vil derfor gerne per automatik guide os til at undgå lidelsen. Supervision er en hjælp til at genvinde overblikket og perspektivet i en udfordrende situation, så det er muligt at lade adfærden styre af værdierne, fremfor af den nedarvede automatik væk fra lidelsen. Supervision kan udvikle og støtte den professionelle i til stadighed at kunne arbejde i tråd med sine værdier, samtidig med at vitaliteten bevares både i arbejds- og privatliv.

Kompetenceudvikling og kurser

Jeg er optaget af, hvordan den professionelle kan udføre sin opgave i praksis på måder, så den både har sans for den andens autonomi og for den professionelles vitalitet. Ulighed i relationen og risici for belastning og medfølelsestræthed er områder, jeg som psykolog og supervisor er særlig opmærksom på. Her finder jeg ACTperspektivet hjælpsomt, og underviser derfor professionelle i, hvordan en ny forståelse af relationen mellem menneskelig lidelse, adfærd og værdier, kan være en hjælp til at stå i udfordringer og komme tilbage til sin professionelle opgave og sin værdibaserede adfærd, også i mødet med udfordrende situationer og mennesker. Tag kontakt og hør nærmere om muligheder for kortere oplæg eller undervisningsforløb i ACT for professionelle med særlige borgergrupper.  

Psykologfaglig sparring

Som del af supervision eller kompetenceudvikling kan det være brugbart med undervisning og konkret sparring i forhold til gængse psykiske lidelser. Det kan være relevant og brugbart i forhold til ønsket om at sætte sig i den andens sted og forstå logikken og lidelsen herfra. En fornyet forståelse for dynamikker hos den anden kan være et godt udgangspunkt for at udvikle sin adfærd, så den også her kan være i tråd med ens fagpersonlige værdier.

Terapi

I samtaler kan du få hjælp til en bred vifte af eksistentielle og psykologiske problemstillinger som stress, angst, depression, kronisk sygdom, livskriser, relationelle udfordringer og manglende glæde og livsretning. Jeg tilbyder også hjælp til arbejds- og karriereorienterede problemstillinger herunder hjælp til at vende tilbage til arbejdet efter sygemelding.


Afvisning af vores fælles skæbne gør os fremmede for hinanden.


Valget af denne fælles skæbne, i kærlighed, viser os som et legeme.


Sebastian Moore